Javni poziv za učešće u Programu subvencioniranja privrednih subjekata na području općine Jablanica u 2022. godini