Javni poziv za učešće na obukama “Pokreni svoj posao” na području općine Jablanica i općine Gornji Vakuf – Uskoplje

LiNK Mostar, Općina Jablanica i Općina Gornji Vakuf – Uskoplje pozivaju sve zainteresirane osobe koje žele pokrenuti vlastiti posao da se prijave za učešće na obukama „POKRENI SVOJ POSAO“. Obuke se organizuju u okviru projekta „LINK4StartUps“ koji se provodi u okviru programa „EU4BusinessRecovery – COVID-19 Investment Response“ koji finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka, a provodi UNDP u partnerstvu sa GIZ i Međunarodnom organizacijom rada (ILO).

Projekat „LiNK4StartUps“, kojeg u partnerstvu implementiraju Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, Grad Mostar, Grad Konjic, Općina Prozor – Rama, Općina Jablanica, Općina Gornji Vakuf – Uskoplje, Služba za zapošljavanje HNK/Ž, Univerzitet “Džemal Bijedić” Mostar – Ekonomski fakultet, RadIN d.o.o. Mostar i Eurosjaj d.o.o. Konjic rade na unaprijeđenju uslova za nastanak i održivost biznisa koje vode ranjive kategorije na tržištu rada.Predmet Javnog poziva je podrška zainteresiranim licima sa područja Općine Jablanica i Općine Gornji Vakuf – Uskoplje da pokrenu vlastiti biznis.

Podrška uključuje:

    Podrška pri kreiranju poslovne ideje

Za učesnike će biti organizovan ciklus obuka „Pokreni svoj posao“ po metodologiji Međunarodne organizacije rada (MOR). Obuka uključuje teoretski i praktični dio.

    Podrška pri osnivanju i registraciji biznisa

Nakon završene obuke, stručna komisija će izvršiti procjenu najboljih biznis ideja za pokretanje biznisa koji će dobiti podršku kroz:

    Grant sredstva od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM za nabavku osnovnih sredstava za rad,
    Grant za sufinansiranje troškova doprinosa (6 do 12 mjeseci),
    Savjetodavna i stručna podrška.

    Podrška pri vođenju biznisa

Podržani biznisi će nakon registracije dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa (marketing, upravljanje rizicima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupan fond na raspolaganju za dodjelu grant sredstava za nabavku opreme najbolje ocijenjenim poslovnim planovima na projektnom području iznosi 57.000,00 KM (Općina Gornji Vakuf – Uskoplje 37.000,00 KM, Općina Jablanica 20.000,00 KM). Dodatno, partnerske Općine će dobezbijediti grant sredstva za sufinansiranje troškova doprinosa u trajanju od 6 do 12 mjeseci.
Svi kandidati će tokom obuke biti detaljno informisani o kriterijima za ocjenu kvaliteta biznis plana.

Na javni poziv se mogu prijaviti SVE zainteresirane osobe sa područja Općine Jablanica i Općine Gornji Vakuf – Uskoplje koje imaju poslovnu ideju i žele pokrenuti vlastiti posao.

Prednost prilikom prijavljivanja će imati pripadnici navedenih kategorija:

    Žene svih uzrasta
    Mlade osobe do 35 godina (muškarci i žene)
    Osobe sa invaliditetom
    Pripadnici nacionalnih manjina

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

    Trgovine i kafići
    Pekare, osim pekara sa posebnim vrstama peciva
    Lutrije i igre na sreću

Za učešće na obukama kandidati trebaju zadovoljavati sljedeće uslove:

    Da su nezaposleni
    Imaju motivaciju za pokretanje vlastitog biznisa
    Da registruju osnovnu djelatnost na području Općine Jablanica ili Općine Gornji Vakuf – Uskoplje (ukoliko odlukom komisije njihova ideja bude odabrana za finansiranje)

Obuka će biti realizovana u periodu avgust – septembar 2023. godine. Planirani početak ciklusa obuka je početak mjeseca avgust.

Uslov za dobijanje podrške pri pokretanju i vođenju biznisa je redovno prisustvo i aktivno učešće na obukama.

Zainteresirani kandidati treba da popune online prijavni obrazac koji je dostupan na LINK-u.
Rok za podnošenje prijava je 31.07.2023. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kontakt informacije:

Udruženje LiNK Mostar; tel. +387 36 580 151, Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Više informacija na:

https://linkmostar.org