Javni poziv za učešće u Programu poticaja MSP, u općini Jablanica u 2018. godini

Na osnovu člana 41. Statuta Općine Jablanica („Sl. glasnik Općine Jablanica“ broj: 2/09 i 8/16) i tačke 5. Programa poticaja MSP, u Općini Jablanica („Sl. glasnik Općine Jablanica“ broj: 4/17), Općinski načelnik    o b j a v lj u j e,

J A V N I   P O Z I V

za učešće u Programu poticaja MSP,  u Općini Jablanica u 2018. g.

Javnim pozivom, pozivaju se privrednici  koji su zainteresirani da uz finansijsku podršku Općine Jablanica, a putem poticanja: startup i mladih preduzeća,  zapošljavanja MSP kroz projektne aktivnosti industrijske proizvodnje, obrta,  trgovine, turizma i ugostiteljstva, omogući zapošljavanje i samozapošljavanje  lica prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Biroa rada Jablanica, a radi ostvarivanja i održavanja veće stope zaposlenosti.

Za vrijednost investicije  do 100.000,00 KM dodjeljuju se sredstva po jednom zaposlenom u iznosu od 4.000,00 KM  a za investicije preko 100.000,00 KM sredstva u iznosu od 5.000,00 KM.

Pod pojmom „Investicija“ podrazumijeva se ulaganje u opremu potrebnu za realizaciju poslovnog projekta korisnika, ulaganja u adaptaciju prostora, ulaganja u izgradnju objekta, kupovinu ili iznajmljivanje izgrađenog objekta ali samo u onoj mjeri u kojoj je ta izgradnja, kupovina i najam nužan za realizaciju poslovnog plana korisnika. Dokazivanje veličine ukupnog ulaganja Radnoj grupi za provedbu programa poticaja za zapošljavanje, bit će na osnovu procjena ovlaštenih sudskih vještaka, na osnovu carinske dokumentacije, računa, obračuna i otpremnica dobavljača i uvidom u poslovnu dokumentaciju korisnika.

Investicije privrednih subjekata do 100.000,00 KM mogu biti podržane subvencijom za maksimalno 5 (pet) radnika.

Poslovni planovi investitora kojima se predviđa upošljavanje više od 5 (pet) uposlenika i kod kojih je investicija veća od 100.000,00 KM bit će predmetom  analize: Radne grupe, Službe, po potrebi i spoljnih saradnika. Za realizaciju predloženog ugovora o poticaju neophodna je saglasnost Općinskog vijeća. 

Kompletan sadržaj oglasa možete preuzeti na ovom linku.

Prijavni obrazac za privrednike možete preuzeti ovde.

Prijavni obrazac za fizička lica možete preuzeti ovde.