JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA SUBVENCIONIRANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADA SA CILJEM ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U HNK

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA SUBVENCIONIRANJE OBAVEZE PLAĆANJA NAKNADA DODJELJENOG ZEMLJIŠTA, UREĐENJE, POGODNOSTI-RENTA, ZA SKLONIŠTA, ZA KOMUNALNE PRIKLJUČKE, A SA CILJEM ZADOVOLJAVANJA STAMBENIH POTREBA BORACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U HNK
 
Javni poziv


Zahtjev

Rok za prijave: 16.12.2021 - 16:00