Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom u 2022. godini.

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje JAVNI POZIV za dodjelu novčanog stimulansa u 2022. godini, za novo zapošljavanje osoba sa invaliditetom.