Javni poziv za prijavu štete

Na osnovu Odluke Općinskog načelnika broj:01-46-1211/17, od 05.05.2017. godine, o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Općine Jablanica izazvane usljed niskih temperatura, koje su zahvatile područje Općine Jablanica i člana 15. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine FBiH“broj: 75/04, 38/06, 52/09 i 56/09 i 36/14),  Služba civilne i protivpožarne zaštite Općine Jablanica poziva sve poljoprivredne proizvođače i građane sa područja Općine Jablanica da izvrše prijavu štete na svojim poljoprivrednim imanjima (žitaricama, zasadima voća i povrća, pčelinjacima i slično).

Rok za podnošenje prijave štete od prirodne nesreće je 15.05.2017. godine.

Obrasci Prijava se mogu dobiti u Šalter Sali općine Jablanica.

POMOĆNIK NAČELNIKA
Omer Nezirić dipl.ing