JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA U PROGRAMU OBUKE I PREKVALIFIKACIJE - ZA ZANIMANJA KUHAR I KONOBAR

U sklopu projekta „Uspostava centra za obuku i prekvalifikaciju Čapljina „ kojeg financira Evropska unija od  2.10.2017. godine  objavljen  je Javni poziv neuposlenim licima sa područja Hercegovine koja se nalaze na evidenciji neuposlenih da se prijave za učešće u obukama za stručno osposobljavanje za zanimanja: konobar i kuhar.

Ciljnu grupu po ovom Javnom pozivu čine neuposlena lica sa srednjom stručnom spremom, dok će prioritet imati: mladi (do 30 godina), žene, osobe preko 45 godina, socijalno ugrožene kategorije.

Kompletan sadržaj poziva možete naći na ovom linku.
Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde.