JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/ NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2020. GODINU