Obavještenje o raspisivanju Javnog poziva za odabir programa i projekata

Obavještavamo sve zainteresirane da je Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Sadržaj Obavještenja možete preuzeti na ovom linku.