Javni oglas za izdavanje u zakup viška medicinskog prostora-poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske ili druge medicinske djelatnosti

Kompletan sadržaj oglasa možete preuzeti na ovom linku.