Javni oglas za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u 2017. godini

Na osnovu člana 26., a u vezi sa članom 31. Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijima za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja porodica poginulih, umrlih i nestalih branilaca-branitelja i boračkih populacija broj:02-02-600-4/10-XIV od 31.03.2010. godine (Službeni glasnik općine Jablanica broj:2/10), Komisija za rješavanje stambenih pitanja boračkih populacija, raspisuje


JAVNI OGLAS
za raspodjelu novčanih sredstava u svrhu rješavanja stambenih pitanja boračkih populacija u 2017. godini u iznosu od 30.000,00 KM (trideset hiljada konvertibilnih maraka)

Kompletan sadržaj oglasa sa pratećim obrascem i potrebnom dokumentacijom možete preuzeti na ovom linku.