Javni oglas o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije