Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Jablanica