INFO DAN U OPĆINI JABLANICA

Info dan sa temom: „Partneri za lokalni ekonomski razvoj: Razvijanje partnerstva sa privatnim sektorom‘‘, održaće se u srijedu, u Jablanici,  14.2.2018. godine sa početkom u 10,00 sati u sali sa sjednice Općinskog vijeća Jablanica.   Projekat su zajednički organizirali, u saradnji sa Općinom Jablanica, GIZ ORF MMS i REDAH kao BFC SEE tehnički sekretarijat za Federaciju BiH.

Info dan je namijenjen općinama i gradovima koji su nosioci BFC SEE certifikata, kako bi im se predstavio novi mehanizam BFC SEE mreže. U okviru projekta je planirano razvijanje partnerstava javnog i privatnog sektora putem realizacije konkretnih projekata na područjima certificiranih općina i gradova koji bi se finansirali kroz DeveloPPP.de program. Ovom prilikom će biti  prezentirani koraci u pristupanju i implementaciji novog mehanizma za potencijalne investitore koji zadovoljavaju sve kriterije propisane  projektimam kako bi se  mogli pripremati prvi projektni prijedlozi. Takođe, prezentirani će biti kriteriji koje firme iz privatnog sektora trebaju ispuniti, te neki praktični primjeri iz prakse koji su već ranije realizirani u okviru DeveloPPP.de Programa. Na Info dan u Općini Jablanici pozvani su svi jablanički privrednici i svi zainteresirani građani.

Agendu možete preuzeti na ovom linku.