Članak je filtriran: Avgust 2019

OBAVJEŠTENJE o početku naplate parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica”

JP „Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica obavještava korisnike da od dana 26.08.2019.godine (ponedjeljak), u 12:00 h počinje naplata parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica”.Naplata parkinga vršit će se svakim danom u vremenu od 00:00-24:00 h, po cijeni u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica, broj: 02-02-1870-11/18- XXI od 30.08.2018.godine

Naplata satne i dnevne karte obavlja se ručno, na parking aparatu (Kasi) smještenom na platou između dva Amko poslovna prostora, dok se mjesečni, polugodišnji i godišnji zakup parking mjesta, uplaćuje na račun JP „Sportski centar Jablanica” d.o.o. Jablanica broj: 1606060000037941 otvoren kod Vakufske banke d.d. Sarajevo ili na blagajni Preduzeća, svakim radnim danom od 08:00-16:00 h.

Obavještenje o početku naplate parking mjesta uz „Sportski centar Jablanica” bit će objavljeno na oglasnoj ploči i službenoj stranici JP „Sportski centar Jablanica”d.o.o. Jablanica, na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Jablanica , te u sredstvima javnog informisanja –RTV Jablanica.

Broj: 01-42-84-08/19
Jablanica, 22.08.2019.godine
JP SPORTSKI CENTAR JABLANICA
DIREKTOR
Sedin Lepara, dipl.pravnik

ZAKAZANA 31. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  Predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić zakazao je  31. sjednicu  Općinskog vijeća Jablanica.

OBAVJEŠTENJE O UPLATI STIPENDIJA ZA MJESEC JULI 2019.

Obavještavaju se učenici i studenti, korisnici stipendija za školsku/akademsku 2018/2019. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da je danas, u petak 16.08.2019. godine, izvršena uplata stipendija za mjesec juli 2019. godine.

Konkurs za prijem odgajatelja u radni odnos

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Javna ustanova dječije obdanište "Pčelica"
Jablanica
Upravni odbor
Broj:242-1/19
Jablanica, 13.08.2019. godine

Na osnovu člana 30. Zakona o predškolskom odgoju ( Sl.novine HNK-a broj 5/2000 ), člana 26. Pravila Javne ustanove i Odluke  Upravnog odbora broj 240-1/19 od 09.08.2019. godine, Upravni odbor Javne ustanove dječije obdanište „Pčelica „ Jablanica raspisuje:


KONKURS
za prijem odgajatelja u radni odnos