Mart 2019

ODRŽAN 59. I 60. SASTANAK IZVJEŠTAVANJA PO SISTEMU 48

U petak 29.03.2019. godine održani su 59. i 60. redovni  sastanci  izvještavanja po sistemu 48, kojem su prisustvovali Općinski načelnik, sekretar općinskog organa,  pomoćnici općinskog načelnika, službenici na sistemu 48, predstavnik JKP „Jablanica“ dd u stečaju, direktori JU i JP, a razmatrani su izvještaji i analiza zaključka sa predhodnog izvještavanja, te izvještaji i analiza o odgovorima na  pitanja zaprimljenih u Call centru za općinske službe, komunalnu inspekciju Općine Jablanica, JKP „Jablanica“ dd u stečaju za period 01.02.2019.do 28.02.2019. godine, izvještaji općinskih službi za februar 2019. te izvještaji  JU i JP za februar 2019.

ODRŽANA 27. SJEDENICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak,  28.03.2019. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 17,09 sati. Prisustvovalo je 18 vijećnika. Sjednici su prisustvovali  Ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNK Ajdin Teletović, Ministar privrede u Vladi HNK Željko Laketić, Predsjednik Udruženja privrednika Jablanica Jusuf Džafić,  stečajni upravnik preduzeća  „Granit" dd Jablanica u stečaju Abid Šarić, predstavnici sindikata i radnici preduzeća „Granit” dd  Jablanica u stečaju, predstavnici MZ.

26. SJEDNICA VIJEĆA ZA KONKURENTNOST OPĆINE JABLANICA

Vijeće za konkurentnost općine Jablanica, u srijedu 27.03.2019. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica,  održalo je svoju 26. sjednicu na kojoj je razmatran izvod iz zapisnika sa 25. sjednice  vijeća te vođena rasprava o aktuelnoj situaciji u preduzeću „Granit“ dd Jablanica u stečaju. Donešeni su određeni zaključci u cilju podrške radnicima „Granit“dd Jablanica u stečaju i  utvrđivanja  zakonitosti prodaje preduzeća „Granit“ dd Jablanica u stečaju.

Odgovor Općinskog načelnika na Saopštenje za javnost OO SDP BiH Jablanica od 25.03.2019. godine objavljenog u programima RTV Jablanica

Poštovani,

Zbog iznošenja proizvoljnih i politikantskih  ocjena rada Općinskog načelnika, pritom se služeći  iznošenjima  poluinformacija sa ciljem  diskreditacije  Općinskog načelnika u javnosti, dostavlja se odgovor,   upravo zbog te iste javnosti i iznose  činjenice koje su autori saopštenja,  možemo slobodno reći, zlonamjerno zaboravili da spomenu, a radi se o smjeni Školskog odbora u JU  Srednja škola Jablanica.

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU

Na osnovu člana 41. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica, broj 2/09 i 8/16“), člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik općine Jablanica» broj: 2/13“), Općinski načelnik raspisuje

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIMORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE SE FINANSIRATI IZ BUDŽETA OPĆINE JABLANICA ZA 2019. GODINU

POČETAK RADOVA NA IZGRADNJI HALE U POSLOVNOJ ZONI UNIS, GORNJA KOLONIJA

U povodu zvaničnog otpočinjanja radova i uvođenja u posao izvođača radova  na izgradnji  poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis-Gornja kolonija čija ukupna vrijednost iznosi 1.169.987,24 KM, u kabinetu Općinskog načelnika, u ponedjeljak 18.3.2019. godine održan je zajednički  sastanak   kome su prisustvovali  Općinski načelnik Salem Dedić u ime Općine Jablanica  kao  investitora, Amil Babić  i Ermin Budim predstavnici„ „Babić“ d.o.o. Jablanica izabranog izvođača radova, Alma Pinjić, predstavnik „Modular“ d.o.o Jablanica koje vrši  usluge Nadzora nad projektom, Amira Nuhić i Safet Kovačević,  predstavnici Služba za upravu za prostorno uređenje, građenje, zaštitu okoline  i stambeno-komunalne poslove i Amela Muratović, predstavnica Službe za lokalni ekonomski razvoj i investicije, finansije i trezor općine Jablanica.