Članak je filtriran: Septembar 2017

OPĆINA JABLANICA NOSILAC PRESTIŽNOG BFC SEE CERTIFIKATA

Prema zvaničnim rezultatima Regionalnog savjeta i obavještenju  Regionalne razvojne agencije  za Hercegovinu (REDAH) Općina Jablanica je  02.06.2017. godine dobila prestižni BFC SEE certifikat i postala  općina koja ispunjava međunarodne priznate uslove za povoljno poslovno okruženje.

REALIZACIJOM PROJEKTA CEB II, JABLANICA DOBIJA ZGRADU SOCIJALNOG STANOVANJA

U skladu sa aktivnostima za realizaciju projekta CEB II, „Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja putem javnih stambenih rješenja“ u organizaciji  Federalnog ministarstva za raseljena i izbjegla lica u četvrtak 14.9.2017. godine, u Sali za sjednice Općinskog vijeća odražan je sastanak predstavnika Općine Jablanica i predstavnika Federalnog ministarstva za raseljena i  izbjegla lica, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Obavještenje o uplati stipendija za septembar 2017. godine

Obavještavaju se učenici i studenti korisnici stipendija za školsku/akademsku 2016/2017. godinu koje dodjeljuje Općina Jablanica, da će  sutra, u petak, 15. septembra 2017. godine biti uplaćena stipendija za mjesec septembar 2017. godine.

Javni oglas o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja - licitacije

Na osnovu člana 363.  Zakona o stvarnim pravima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 66/13 i 100/13), članova 2, 5, 7. i 8. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene novine FBiH“, broj 17/14) i člana 7. Odluke Općinskog vijeća Jablanica o načinu i uslovima  javne prodaje nekretnine u vlasništvu općine Jablanica broj: 02-02-2183-4/17-X od 31.08.2017. godine, Općinski načelnik, raspisuje 


JAVNI OGLAS
o prodaji nekretnine  u vlasništvu Općine Jablanica putem javnog nadmetanja – licitacije

Čestitka Općinskog načelnika Palić Nerminu

Poštovani, u povodu održanog ICON Livigno Xtreme Triathlon u Italiji prelaskom ciljne linije na 3.000 m nadmorske visine i 226 km u tri discipline postaje se Icon najteže triatlon utrke na svijetu, a ta ikona postao je upravo naš sugrađanin i bh. triatlonac Nermin Palić.

ODRŽANA X SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak,  31.08.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 14,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.