Članak je filtriran: Septembar 2017

ODRŽANA XI SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA JABLANICA

Sjednica je održana u četvrtak, 28.09.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati a završena u 12,45 sati. Sjednici je prisustvovalo 19 vijećnika.

D N E V N I   R E D

U Općini Jablanica održan ”Otvoreni dan” ReLOaD projekta

U ponedjeljak 25.09.2017. godine u sali Općinskog vijeća Jablanica sa početkom u 10.00 sati u okviru ReLOaD projekta organizovan je „Otvoreni dan“ na kojem je organizacijama civilnog društva predstavljen  Javni poziv, te čitav aplikacioni set dokumenata sa smjernicama, te način apliciranja na Javni poziv za realizaciju projekata.

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na događaju ”Otvoreni dan” koji organiziraju ReLOaD projekat i Općina Jablanica

 

Projekat “Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u saradnji sa Općinom Jablanica objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Jablanica za učestvovanje na događaju "Otvoreni dan", u okviru kojeg će svim prisutnima biti predstavljen sam Javni poziv, čitav aplikacioni set dokumenata sa smjernicama, te način apliciranja na Javni poziv za realizaciju projekata.

ODRŽANA X SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Sjednica je održana u četvrtak,  31.08.2017. godine u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati, a završena u 14,20 sati. Sjednici je prisustvovalo 18 vijećnika.