Članak je filtriran: Novembar 2017

NASTAVAK RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PRIMARNE I SEKUNDARNE VODOVODNE MREŽE

Projekat rekonstrukcije dotrajale primarne i sekundarne vodovodne mreže na području sjevero-zapadnih dijelova grada odvija se planiranom dinamikom. Nakon izvedenih radova rekonstrukcije u ulicama Nikole Bojanovića, Omladinsko šetalište i Trg oslobođenja, okončana  je rekonstrukcija primarne i sekundarne  vodovodne mreže i u naselju Jelačići.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA OBNOVU I REKOSTRUKCIJU STAMBENIH JEDINICA

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05), člana 27. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 15/05), Uputstva o načinu i procedurama odabira korisnika projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica („Službeni glasnik BiH“,broj: 48/06),  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje   


J A V N I   P O Z I V
Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine  za podnošenje prijava za obnovu  i rekonstrukciju stambenih jedinica u cilju povratka na područje općina Federacije Bosne i Hercegovine

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća i ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti, da je u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Općine Jablanica broj: 02-02-2535-10/17–XII od  26.10.2017. godine, otvorena javna rasprava o:

• NACRTU AKTA - LOKALNI AKCIONI PLAN ZAPOŠLJAVANJA U OPĆINI JABLANICA 2017.-2020. u  periodu od 28.11. – 28.12.2017. godine.

OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI - NACRT REGULACIONOG PLANA

Obavještavaju se građani, udruženja građana, javna preduzeća, vlasnici i etažni vlasnici i nosioci drugih stvarnih prava na zgradama i dijelovima zgrada, ustanove, pravna i fizička lica, političke organizacije i svi zainteresovani subjekti , da je u skladu sa Odlukom  o usvajanju nacrta Regulacionog plana “Gradski centar 2“, Jablanica Općinskog vijeća Jablanica broj 02-02-2535-1/17-XII od 26.10.2017. godine određeno održavanje javne rasprave po istom u trajanju od 30 dana.

Polaganje cvijeca u povodu obilježavanja 25. novembra Dana državnosti BiH

U povodu obilježavanja 25. novembra Dana državnosti BiH mješovite delegacije općine Jablanica, Općinskog vijeća, boračkih populacija proisteklih iz rata "1992-95", Sabnoar-a, Udruženja civilnih žrtava rata i političkih subjekata položile su cvijeće: na Partizanskom groblju, spomeniku civilnim žrtvama rata 1992-95, Centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima odbrambeno-oslobodilačkog rata "1992-95" i pred bistama jablaničkih prvoboraca u gradskom parku.

SVEČANA SJEDNICA-AKADEMIJA OV-a U POVODU DANA DRŽAVNOSTI BIH

Svečanom sjednicom-akademijom Općinskog vijeća  Jablanica, na prigodan način obilježen je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji naše domovine, 25 novembar- Dan državnosti BiH, kojoj su pored vijećnika Općinskog vijeća Jablanica prisustvovali: predstavnici vjerskih institucija i zajednica, predstavnici boračkih populacija, predstavnici političkog, javnog, privrednog i kulturnog života u općini Jablanica, učenici Srednje škole Jablanica, predstavnici Sabnor-a Jablanica, predstavnici međunarodnih organizacija i institucija.

Javni konkurs za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2018. godini

Na osnovu člana 18. Odluke o općinskim javnim priznanjima („Službeni glasnik Općine Jablanica“, broj:5/08) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za dodjelu javnih priznanja broj:02-02-60-2/16 od 22.11.2017.g., Komisija za javna priznanja Općinskog vijeća  općine Jablanica raspisuje


J A V N I   K O N K U R S
za predlaganje kandidata za dobitnike Javnih priznanja u 2018. godini u povodu obilježavanja 22. februara- Dana općine Jablanica:    1. Povelja sa zlatnim grbom općine Jablanica
    2. Plaketa sa zlatnim grbom općine Jablanica
    3. Zahvalnica sa zlatnim grbom općine Jablanica

ZAKAZANA 13. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Na osnovu člana 18. stav 2.  i  člana 71. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća  Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”,  broj: 4/09, 7/10, 7/15 i 8/16),  predsjedavajući Općinskog vijeća Mate Mijić sazvao je  XIII Sjednicu Općinskog vijeća Jablanica. Sjednica će se održati u četvrtak 30.11.2017. godine, u sali za sjednice Općinskog vijeća Jablanica, sa početkom u 9,00 sati.