Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1843-9/19 od 29.07.2019. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1843-7/19 od 29.07.2019. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

O D L U K U 
o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 01-16-1843-7/19 od 29.07.2019. godine i ugovor za javnu nabavku – Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda 16/19 – Rekonstrukcija ulice Proleterskih brigada i Stara kasarna, da se dodjeljuje ponuđaču “PUTEVI” d.d. MOSTAR – 65.449,80 KM, kao najbolje ocijenjenom ponuđaču.

 

 

Kompletnu odluku možete preuzeti na ovom linku.