Javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2020-7/17 od 16.08.2017

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2020-5/17 od 16.08.2017. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-2054-9/17 od 15.08.2017

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-2054-7/17 od 15.08.2017. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e


O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1332-8/17 od 30.05.2017. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09 i 8/16), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1332-6/17 od 30.05.2017. godine, Općinski načelnik donio je

O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 01-16-1348-8/17 od 25.05.2017. godine

Na osnovu člana 70. i člana 64. stav 1.b) Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), člana 41. Statuta Općine Jablanica (“Službeni glasnik Općine Jablanica”, broj: 2/09), i na osnovu Preporuke Komisije za javnu nabavku broj: 01-16-1348-6/17 od 25.05.2017. godine, Općinski načelnik d o n i o  j e

ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuđača