Ugovor o izvođenju radova, broj: 01-16-2248-U/18 od 20.11.2018. godine

Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA

INVESTITOR

Općina Jablanica

IZVOĐAČ

“MARLOVPROM” d.o.o. Široki Brijeg

POSTUPAK NABAVKE

Konkurentski zahtjev

PREDMET UGOVORA

Zaštita izvorišta  Šanica

VRIJEDNOST NABAVKE

41.905,89 KM

 ROK IZVOĐENJA RADOVA

70 (sedamdeset) dana od dana uvođenja izvođača u posao

BROJ I DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-2248-U/18 od 20.11.2018. godine

 


petak, 30. novembar 2018.