Ugovor o nabavci robe, broj: 01-16-2375-U/18 od 12.11.2018. godine

Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI ROBE

NARUČILAC

Općina Jablanica

ISPORUČILAC

STR “IRIS” JABLANICA

POSTUPAK NABAVKE

Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

Nabavka cvijeća

VRIJEDNOST NABAVKE

1.000,00 KM

ROK ISPORUKE

Po potrebi Općine Jablanica

BROJ I DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-2375-U/18 od 12.11.2018. godine


srijeda, 14. novembar 2018.