Ugovor o nabavci usluga, broj: 01-16-2319-U/18 od 02.11.2018. godine

Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI USLUGA

NARUČILAC

Općina Jablanica

IZVRŠILAC

 “ELEKTROFAK” d.o.o. JABLANICA

POSTUPAK NABAVKE

Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

Usluge uređenja infrastrukture u MZ Jablanica

VRIJEDNOST NABAVKE

4.984,20 KM

 ROK

Tri (3) dana od dana potpisivanja ugovora

 BROJ I DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-2319-U/18 od 02.11.2018. godine

 

četvrtak, 8. novembar 2018.