Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-243-3-53/18 od 07.12.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Izgradnju poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-243-3-53/18 od 07.12.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.


Broj: 01-16-2575/18
Jablanica, 07.12.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.