KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU ROBA AUDIO - VIDEO OPREMA


Tendersku dokumentaciju možete preuzeti na ovom linku.

Specifikaciju opreme i nacrt ugovora možete preuzeti ovde.

 

petak, 29. decembar 2017.