OTVORENI POSTUPAK 6/17 - Nabavka vatrogasne cisterne

Naziv predmeta ugovora
Nabavka vatrogasne cisterne

Kompletan sadržaj obavještenja možete naći na ovom linku.
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

petak, 13. oktobar 2017.