Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 10/17 - Nabavka terenskog vozila za posebne namjene za civilnu zaštitu

Naziv predmeta ugovora
Nabavka terenskog vozila za posebne namjene za civilnu zaštitu


 
Kompletan sadržaj obavještenja možete naći na ovom linku.
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.
ponedjeljak, 15. maj 2017.