OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 753-7-3-87-3-10/17

Naziv predmeta ugovora
Rekonstrukcija puta za naselje Baćina

Kompletan sadržaj obavještenja možete naći na ovom linku.
Tendersku dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

ponedjeljak, 10. april 2017.