Obavještenje o PJN, 753-7-1-9-3-12/20

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/20 - „Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-9-3-12/20 od 20.02.2020. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-450/20
Jablanica, 20.02.2020. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.