Obavještenje o PJN, broj: 753-1-3-147-3-22/19

Općina Jablanica je raspisala otvoreni postupak javne nabavke za „Izgradnju poslovne hale u poslovnoj zoni „Unis – Gornja Kolonija“, Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-1-3-147-3-22/19 od 04.07.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu E-nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK    
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.