Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-119-3-17/19 od 29.05.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 13/19 – Uređenje puteva u MZ Glogošnica – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-119-3-17/19 od 29.05.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.