Obavještenje o PJN, 01-16-1149/19 od 25.04.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 11/19 – Uređenje putne infrastrukture prema povratničkim naseljima – Obavještenja o nabavci broj:  753-8-3-68-3-14/19 od 25.04.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.