Obavještenje o postupku javne nabavke, broj 753-7-1-26-3-11/19 od 11.04.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 9/19 - „Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-26-3-11/19 od 11.04.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.