Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/19 - „Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja“

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 7/19 - „Nabavka građevinskog materijala za uređenje puteva u MZ kroz naselja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-14-3-8/19 od 19.03.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

 

Broj: 01-16-796/19
Jablanica, 19.03.2019. godine

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.