Obavještenje o PJN, broj: 753-7-2-13-3-6/19 od 08.02.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 6/19 – Usluge nadzora na projektu „Izgradnja poslovne hale i prateće infrastrukture u poslovnoj zoni Unis – Gornja Kolonija  – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-2-13-3-6/19 od 08.02.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.