Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-3-3-3/19 od 25.01.2019. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 3/19 – Uređenje partera Sportske dvorane i provođenje mjera energetske efikasnosti na objektu – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-3-3-3/19 od 25.01.2019. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.