Obavještenje o PJN. broj: 753-7-3-239-3-49/18 od 28.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 40/18 - „Uređenje saobraćajnice u naselju Podbrežje“ – Obavještenja o nabavci broj:  753-7-3-239-3-49/18 od 28.11.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2519/18
Jablanica, 28.11.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.