Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-230-3-45/18 od 06.11.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 37/18 – Izgradnja vodovodne i kanalizacione infrastrukture za zgradu socijalnog stanovanja – CEB II – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-230-3-45/18 od 06.11.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-2361/18
Jablanica, 06.11.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.