Obavještenje o PJN, broj: 753-7-3-216-3-41/18 od 08.10.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 34/18 – Izvođenje građevinsko – zanatskih radova – Sportska dvorana – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-216-3-41/18 od 08.10.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2162/18
Jablanica, 08.10.2018. godine
OPĆINSKI NAČELNIK

Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.