Obavještenje o javnoj nabavci, broj: 753-7-3-215-3-40/18 od 05.10.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 33/18 – Uređenje lokalnog puta u MZ na području općine Jablanica – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-215-3-40/18 od 05.10.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2152/18
Jablanica, 05.10.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.