Obavještenje o PJN, broj: 753-7-1-205-3-39/18 od 20.09.2018. godine

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 32/18 - Nabavka i ugradnja videonadzora – Sportska dvorana – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-1-205-3-39/18 od 20.09.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

Broj: 01-16-2045/18
Jablanica, 20.09.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK   
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.