Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 26/18 – Nastavak uređenja puta u Donjoj Jablanici

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 26/18 – Nastavak uređenja puta u Donjoj Jablanici – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-190-3-32/18 od 15.08.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1839/18
Jablanica, 15.08.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.