Obavještenje o pokrenutom postupku JN - Rekonstrukcija vodovodne mreže van gradskog područja

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 25/18 - „Rekonstrukcija vodovodne mreže van gradskog područja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-184-3-31/18 od 03.08.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1776/18
Jablanica, 03.08.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.