Obavještenje o pokrenutom postupku JN - Rekonstrukcija vodovodne mreže u gradskom području

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 23/18 - „Rekonstrukcija vodovodne mreže u gradskom području“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-182-3-29/18 od 01.08.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1754/18
Jablanica, 01.08.2018. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.