Obavještenje o pokrenutom postupku JN - Rekonstrukcija kanalizacione mreže van gradskog područja

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 24/18 - „Rekonstrukcija kanalizacione mreže van gradskog područja“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-183-3-30/18 od 01.08.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.


Broj: 01-16-1755/18
Jablanica, 01.08.2018. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.