Ugovor o nabavci usluga, broj: 01-16-1566-U/18 od 04.07.2018. godine

Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI ROBE

NARUČILAC

Općina Jablanica

ISPORUČILAC

Vezani obrt “HM” JABLANICA

POSTUPAK NABAVKE

Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

Nabavka kuhinje i kancelarijskih ormara

VRIJEDNOST NABAVKE

6.450,00 KM

ROK ISPORUKE

30 (trideset) dana od dana potpisivanja Ugvora

BROJ I DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-1566-U/18  od 04.07.2018. godinečetvrtak, 12. juli 2018.