Ugovor o nabavci usluga, broj: 01-16-1549-U/18 od 04.07.2018. godine

Osnovni elementi zaključenog ugovora

UGOVOR O NABAVCI USLUGA

NARUČILAC

Općina Jablanica

IZVRŠILAC

“ELEKTROFAK” d.o.o. Jablanica

POSTUPAK NABAVKE

Direktni sporazum

PREDMET UGOVORA

Proširenje javne rasvjete

kod OŠ “Suljo Čilić” Jablanica

VRIJEDNOST NABAVKE

1.800,00 KM

 ROK IZVRŠENJA USLUGA

15 (petnaest) dana od dana potpisivanja ugovora

 BROJ I DATUM UGOVORA

Broj: 01-16-1549-U/18 od 04.07.2018. godinečetvrtak, 12. juli 2018.