Obavještenje o postupku javne nabavke - Konkurentski zahtjev 16/18 - Izrada partera džamije u naselju Sovići - Izgradnja ograde

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 18/18 - „Izrada partera džamije u naselju Sovići – Izgradnja ograde“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-133-3-20/18 od 11.06.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.

 

Obavještenje možete preuzeti na ovom linku.