Obavještenje o postupku javne nabavke (753-7-3-132-3-19/18)

Općina Jablanica je raspisala postupak javne nabavke – Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda 17/18 - „Uređenje igrališta u naselju Baćina“ – Obavještenja o nabavci broj: 753-7-3-132-3-19/18 od 08.06.2018. godine.

Obavještenje o nabavci i kompletna tenderska dokumentacija se mogu preuzeti na portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba u sistemu e-Nabavke.

OPĆINSKI NAČELNIK
Salem Dedić, dipl.ecc. s.r.


Sadržaj Obavještenja možete preuzeti na ovom linku.